TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 965


Biografia

Wilhelm Tałajkowski ur. 1895
W dzieciństwie Wilhelm mieszkał w raz z rodzicami w Hołodówce. Miał szóstkę rodzeństwa. Około roku 1922 ożenił się z Władysławą(córką Michała Romanowicza) z którą miał córkę Józefę. Mieszkał razem z rodziną w Zubiszkach(parafia Koleśniki). Razem z nimi mieszkała siostra Władysławy Urszula, która była wdową.