TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 968


Biografia

Ludwik Tałajkowski ur.1858.6.1
W 1885 roku w parafi Ejszyszkiej ożenił się z Pauliną Grimowicz. Tłumaczenie metryki z języka rosyjskiego: Tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku sierpnia osiemnastego dnia (uwaga: kalendarz juliański) w Ejszyszkach Ksiądz Kościoła Rzymsko Katolickiego Franciszek Wojciechowski Administrator tego Kościoła po trzykrotnym ogłoszeniu zapowiedzi pierwsze 4-go, drugie 11-go i trzecie 18-go sierpnia wszem i wobec. Chrześcijanina Ludwika Talajkowskiego młodziana 27 lat z folwarku Wersoki z chrześcijanką Pauliną Grimowicz 23 lat ze wsi Zubiszek obojga Ejszyszkowskiego Kościoła Anna Talajkowska - matka pana młodego Wincenty (Wikienty) i Katarzyna (Jekaterina) urodzeni (szlachta) Newajno Grimowicz - rodzice panny młodej Swiadkowie: Paweł Arłukiewicz, Romuald Żylinski, Ignacy Maszkiewicz, Józef (Josif) Łaskowski
   Po ślubie osiedlił się w raz z żoną przy majątku Hołodówka. Podczas zaborów odbywały się w tym gospodarstwie potajemne nauczania polaków języka polskiego, majątek odwiedziła również Maria Konopnicka.
   Ludwik z Pauliną posiadali siedmioro dzieci Weronikę, Nikodema, Wilhelma, Bronisława, Jarosława, Tomasza i Elżbietę. -1 czerwca 1858 w parafi Nackiej przychodzi na świat Ludwik Tałajkowski. Nieslubny syn Anny Tałajkowskiej. Nazwiska ojca nie ma podanego w metrykach. -9 marca 1900 roku w Ejszyszkach przychodzi na świat Jan syn Ludwika i Pauliny. Według spisu parafian z 1909 roku wynika, że Jan musiał umrzeć w tym okresie czasu.