TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 926


Biografia

Franciszek Tałajkowski1825-1870.8.18 (45 lat)
- 21 marca 1856 roku w Raduńskiej parafii przychodzi na świat Anna córka Franciszka i Teresy. Została ochrzczona 3 dni później.
- 11 maja 1858 roku w Ejwuńcach przychodzi na świat Jerzy syn Franciszka i Teresy.
- 15 Kwietnia 1861 roku w Ułanowszczyźnie parafia Raduń przychodzi na świat Ewa córka Franciszka i Teresy.
- 18 września 1870 roku w Ułanowszczyźnie w wieku 45 lat umiera na zapalenie Franciszek. Pozostawia po sobie wdowę Teresę oraz dzieci Floriana, Jerzego oraz córkę Ewę. Z metryki tej wynika, że córka Anna musiała umrzeć wcześniej.
- 11 marca 1872 roku w Ułanowszczyźnie przychodzi na świat Julia. W metryce jest wpisana tylko wdowa Teresa, dziecko rodzi się się 1,5 roku po śmierci Franciszka więc kim był ojciec? Chrzestnymi zostali Aleksander Kozłowski.