TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 979


Biografia

Eufrozyna Tałajkowska (Z Kuniów) ur.1885
Eufrozyna pochodziła z domu Kuniów(co do nazwiska nie jest pewne,ponieważ ciężko rozczytać nazwisko. Jeżeli ktoś włada dobrym rosyjskim, dobrze było by to sprawdzić dokładniej.Zdjęcie z jej nazwiskiem rodowym znajduje się poniżej ). Wyszła bardzo wcześnie za Jana Tałajkowskiego, bo już w wieku 15 lat urodziła Stanisława.