TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 961


Biografia

Antoni Tałajkowski ur. 1828
  Syn Mateusza i Katarzyny Tałajkowskich. W 1863 19 sierpnia roku w wieku 35 lat ożenił się z Pauliną Zapaśnikówną (status społeczny odnodworska)córką Jana i Pauliny Nalenickiej. Drobną szlachtę polską, białoruską i litewską na ziemiach zabranych władze rosyjskie pozbawiły masowo szlachectwa, zaliczając jej do grupy jednodworców.
Antoni z kolei pełnił funkcję karbowego włoskiego (niższy oficjalista dawnych dworów szlacheckich, nadzorujący pracę chłopów, wykonujących głównie darmową pracę w folwarku). Świadkami byli Adam Binkiewicz, Karol Jasiuczak i Michał Szostak.
Antoni z Katarzyną i córką Adelą mieszkali w Serbeniszkach. -1 sierpnia 1864 w Ejszyszkach przychodzi na świat pierwszy syn Antoniego i Pauliny Zygmunt. Ochrzczony 25 dni później , chrzestną została Teressa Zapaśnikowa -18 listopada 1866 roku w parafii Ejszyszkiej przychodzi na świat Adela. Ochrzczona została 8 grudnia. - 1868 roku rodzi się Antonina córka Antoniego i Pauliny. Niestety nie ma metryki urodzin z powodu braku tego roku -1 lutego 1871 roku w parafii Ejszyszkiej w wieku 3 lat umiera Antonina z powodu podgłośniowego zapalenia krtani. -Mieli jeszcze jednego syna Antoniego nie ma jego aktu urodzenia