TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 934


Biografia

Antoni Tałajkowski 1878
-12 lutego 1908 roku w parafii Ejszyszkiej zawarli związek małżeński Antoni(30 lat)) i Józefina Burdziewska(17 lat)) córka Adolfa i Marianny Burdziewskich -23 listopada 1911 roku w parafii Ejszyszkiej przychodzi na świat Jan syn Antoniego i Józefiny.