TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
14 960


Biografia

Adela Tałajkowska ur. 1869
  Mieszkała razem z rodzicami w Serbeniszkach(prafia Nacka). W 1887 roku w parafi Ejszyszki wyszła za Krzysztofa Maluka syna Michała i Anny z domu Nowakiewicz. Krzysztof również pochodził z Serbeniszek. -18 listopada 1866 roku w parafii Ejszyszkiej przychodzi na świat Adela. Ochrzczona została 8 grudnia.